Політика конфіденційності

Calipso Spiral Stair (Каліпсо) зобов’язується забезпечувати точність, конфіденційність та безпеку всієї особистої інформації, зібраної про тих, хто відвідує наш веб-сайт та використовує наші онлайн-послуги.

(Політика щодо збору та обробки персональних даних)

1. Загальні положення

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. (EU General Data Protection Regulation, далі — GDPR) та іншого застосовного Європейського законодавства щодо захисту даних на підставі Конституції України та Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. №2297-VI (далі – Закон)

1.  Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика) діє щодо всієї інформації, яку цей сайт може отримати про відвідувачів (далі Користувачів) веб-сайту https://spiralstair.com.ua/

1.2. Конфіденційність відвідувачів нашого сайту дуже важлива для нас, і ми прагнемо її захисту. У політиці конфіденційності міститься опис порядку обробки особистої інформації. 

1.3. Ми обробляємо Ваші персональні дані лише у випадку, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, у тому числі, але не виключно:

-Ви надали згоду на обробку Ваших персональних даних;

-обробка необхідна для надання Вам послуг;

-така обробка вимагається законодавством країн, де Ви перебуваєте.

Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.4. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту.

1.5. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до цього сайту. Адміністрація сайту не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на цьому сайті.

1.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту.

2. Основні терміни, які використовуються в Політиці

2.1. «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від його імені, які організують та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними даними.

2.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до певної або визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

2.3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їхнього навмисного розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

2.5. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

2.6. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

3. Предмет Політики конфіденційності

3.1. Ця Політика встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення персональних даних, які Користувач надає за запитами Адміністрації сайту (наприклад, при оформленні замовлення, укладення договору на поставку).

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальної форми на Сайті і включає наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.4. місце проживання Користувача.

3.3. Адміністрація сайту також вживає зусиль із захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:

IP адреса;

інформація з cookies;

інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до сайту);

час доступу;

відвідані адреси сторінок;

реферер (адреса попередньої сторінки) тощо.

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю коректності операцій, що проводяться.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація необумовлена ​​вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) не підлягає навмисному розголошенню, за винятком випадків, передбачених у пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації Користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача для оформлення замовлення та (або) укладання Договору.

4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо уточнення деталей замовлення, обробка запитів та заявок від Користувача.

4.1.3. Визначення місця знаходження Користувача для доставки замовленого продукту.

4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.5. Повідомлення Користувача сайту про стан Замовлення.

4.1.6. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту.

4.1.7. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка та збереження персональних даних Користувача здійснюється у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до їх обробки.

5.3. Користувач може будь-якої миті відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу spiralstairkh@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

5.4. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання заявок Користувача, оформлених на сайті, в рамках Договору публічної оферти.

5.5. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та у порядку, встановленому чинним законодавством.

6. Правові основи обробки персональних даних

6.1. Адміністрація обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальну форму, розташовану на сайті https://spiralstair.com.ua/

Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

6.2. Знеособлені дані про Користувача обробляються у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

7. Зобов’язання сторін

7.1. Користувач зобов’язується:

7.1.1. Надати коректну та правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для ідентифікації Користувача з метою виконання замовлення за індивідуальним проектом Користувача.

7.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації, шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти spiralstairkh@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».

7.2. Адміністрація сайту зобов’язується:

7.2.1. Забезпечувати збереження персональних даних та вживати всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

7.2.2. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності.

7.2.3. Не розголошувати персональні дані Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

7.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

8. Відповідальність сторін

8.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за навмисне розголошення Персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

8.2. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

8.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.

8.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.

8.2.3. Була отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту.

8.2.4. Була розголошена за згодою Користувача.

8.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність та правдивість наданої Персональних даних відповідно до чинного законодавства.

9. Вирішення суперечок

9.1. До звернення до суду зі позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

9.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

9.3. При не досягненні угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства.

9.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство.

10. Додаткові умови

10.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення щодо питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Адміністрації за допомогою електронної пошти spiralstairkh@gmail.com

10.2. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

10.3. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

10.4. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті https://spiralstair.com.ua/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.5. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://spiralstair.com.ua/privacy-policy.